หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ ๑ สาขาช่างยนต์ ให้กลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครพนม

มาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ ๑ สาขาช่างยนต์ ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม โดยมหาวิทยลัยนครพนม ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างยนต์ ระดับ ๑ ให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน ๑๐๐ คน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานฝีมือการเรียนรู้และหนังสือรับการในการสมัครงานเข้าสถานประกอบการต่อไป ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ มกราคม ๒๕๕๘


ว้นที่ข่าว : 22/01/2558