หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการขับยานพาหนะราชการ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการขับยานพาหนะราชการ

รับและยื่นซองสอบราคาในวันที่ 14 -24  ตุลาคม 2557


ว้นที่ข่าว : 13/10/2557