หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ

รับและยื่นซองสอบราคาในวันที่14 -24  ตุลาคม  2557


ว้นที่ข่าว : 13/10/2557