หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
“ช่างไฟฟ้า” เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ “สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑” ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...

          “ช่างไฟฟ้า” เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ “สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑” ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

               วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายสุชัย พงศ์พัฒนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม มอบหมายฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ รุ่นที่ ๑๐ ให้กับบุคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพ           “ช่างไฟฟ้า” ในพื้นที่จังหวัดนครพนมและใกล้เคียง ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗  จำนวน ๒๐ คน ณ อาคารปฏิบัติการช่างไฟฟ้า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม


ว้นที่ข่าว : 19/12/2559
ไฟล์แนบ ::นำเสนอ ดาวน์โหลด