หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ช่างไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดนครพนม เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รุ่นที่ ๙ ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...
...

ช่างไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดนครพนม เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

          เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๑๕๕๙ นายสุชัย พงศ์พัฒนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม มอบหมายฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ รุ่นที่ ๙ ให้กับบุคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพด้านช่างไฟฟ้า ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีจำนวนผู้เข้าทดสอบทั้งสิ้น ๑๗ คน ณ อาคารปฏิบัติการช่างไฟฟ้า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม


ว้นที่ข่าว : 13/12/2559
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด