หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ ให้กับบุคคลทั่วไป

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

               เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นางจันทิรา สุนทรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.วุฒินันท์ เมืองสูง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงานปฏิบัติการ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ ให้กับบุคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า เพื่อรองรับการประเมินความรู้ความสามารถ ตามพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ มีจำนวนผู้เข้าทดสอบทั้งสิ้น ๑๖ คน ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม


ว้นที่ข่าว : 22/11/2559