หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2560 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


ว้นที่ข่าว : 15/09/2559