หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ “สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑” ให้กับบุคคลทั่วไปเพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนขอ “หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ”

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

          ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้มีประกาศพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) ปี ๒๕๕๗ กำหนดให้ผู้ที่จะประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ต้องมี “หนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ” ด้านช่างไฟฟ้า ทำให้บริษัทต่างๆ ภายในจังหวัดนครพนมที่มีพนักงานปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า และบุคคลทั่วไปที่ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า สมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ เพื่อเก็บไว้ใช้ในการขอ “หนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ” ต่อไป

         นายสมยศ สีแสนซุย คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม  ประสาน “นางจันทิรา สุนทรสุวรรณ” ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม ขอดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขา”ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร” ระดับ ๑ ให้กับบุคคลทั่วไป ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นศูนย์ทดสอบฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยมีจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบในครั้งนี้ ๑๐ คน ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศรีสงคราม ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

 


ว้นที่ข่าว : 26/06/2559