หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
บุคคลทั่วไปที่ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ “สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑” เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนขอ “หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ”

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

          ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้มีประกาศพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) ปี ๒๕๕๗ กำหนดให้ผู้ที่จะประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ต้องมี “หนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ” ด้านช่างไฟฟ้า ทำให้บริษัทต่างๆ ภายในจังหวัดนครพนมที่มีพนักงานปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า และบุคคลทั่วไปที่ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า สมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ เพื่อเก็บไว้ใช้ในการขอ “หนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ” ต่อไป

          นางจันทิรา สุนทรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาศักยภาพและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดย นายทิพากร ชินสาร ตำแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงาน ช๓ และคณะกรรมการดำเนินการทดสอบฯ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ ให้กับบุคคลทั่วไป จำนวน ๑๐ คน ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙


ว้นที่ข่าว : 26/06/2559