หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ประกาศผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ ๑ รุ่นที่ ๒ ดำเนินการทดสอบระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๕๙

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ตามที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม ได้ทำการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ ๑ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ ให้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน ๒๕ คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม ซึ่งผลการดำเนินการทดสอบมีผลดังนี้ (ไฟล์แนบท้าย)


ว้นที่ข่าว : 01/02/2559