หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1 60 22 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
2 เทคนิคงานคอนกรีตเสริมเหล็กและการประมาณราคา 30 22 กรกฎาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
3 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากเส้นกก 30 26 กรกฎาคม 2562 30 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
4 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 19 สิงหาคม 2562 23 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
รายการที่ 1 - 4 จากทั้งหมด 4 รายการ