หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานอยู่ในต่างประเทศ 30 27 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
2 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 3 มิถุนายน 2562 7 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
3 การบริการที่เป็นเลิศ 18 3 มิถุนายน 2562 5 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
4 การซ่อมรถจักรยานยนต์ 30 3 มิถุนายน 2562 7 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
5 การตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง 60 10 มิถุนายน 2562 19 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
6 การสร้างและพัฒนาทีมงาน 18 10 มิถุนายน 2562 12 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
7 การทำดอกไม้ประดิษฐ์ 30 17 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
8 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 17 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
9 การทำบายศรี 18 19 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
10 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 18 8 กรกฎาคม 2562 10 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
11 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 8 กรกฎาคม 2562 12 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
12 ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 30 12 กรกฎาคม 2562 16 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
13 การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 60 15 กรกฎาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
14 การซ่อมบำรุงรถโฟล์คลิฟท์ 30 15 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
15 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 15 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
16 การจักสานเส้นพลาสติก 30 15 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
17 การบริการที่เป็นเลิศ 18 15 กรกฎาคม 2562 17 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
18 การสร้างและพัฒนาทีมงาน 18 15 กรกฎาคม 2562 17 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
19 พนักงานนวดแผนไทย 30 22 กรกฎาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
20 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 18 5 สิงหาคม 2562 7 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
21 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 19 สิงหาคม 2562 23 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
รายการที่ 1 - 21 จากทั้งหมด 21 รายการ