หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมระดับ1 30 27 มกราคม 2563 31 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
2 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 27 มกราคม 2563 31 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
3 ช่างซ่อมรถยนต์ระดับ 1 30 3 กุมภาพันธ์ 2563 7 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
4 ช่างซ่อมรถยนต์ระดับ 1 30 17 กุมภาพันธ์ 2563 21 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
5 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลระดับ1 30 17 กุมภาพันธ์ 2563 21 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
6 ช่างซ่อมรถยนต์ระดับ 1 30 24 กุมภาพันธ์ 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
7 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมระดับ1 30 2 มีนาคม 2563 6 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
8 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมระดับ1 30 9 มีนาคม 2563 13 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
9 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 9 มีนาคม 2563 13 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
10 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 16 มีนาคม 2563 20 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
11 การใช้งานโปรแกรมMicrosoftWord2010 30 16 มีนาคม 2563 20 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
12 การใช้งานโปรแกรมMicrosoftWord2010 30 16 มีนาคม 2563 20 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
13 การใช้งานโปรแกรมMicrosoftWord2010 30 23 มีนาคม 2563 27 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
รายการที่ 1 - 13 จากทั้งหมด 13 รายการ