หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การปูกระเบื้องเคลือบ 30 25 กุมภาพันธ์ 2563 29 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
2 การใช้งานPLCในงานอุตสาหกรรม 30 26 กุมภาพันธ์ 2563 3 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
3 การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 30 26 กุมภาพันธ์ 2563 3 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
4 ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต 30 27 กุมภาพันธ์ 2563 2 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
5 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมระดับ1 30 9 มีนาคม 2563 13 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
6 การใช้งานโปรแกรมMicrosoftWord2010 30 16 มีนาคม 2563 20 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
7 การใช้งานโปรแกรมMicrosoftWord2010 30 16 มีนาคม 2563 20 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
8 การใช้งานโปรแกรมMicrosoftWord2010 30 23 มีนาคม 2563 27 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
รายการที่ 1 - 8 จากทั้งหมด 8 รายการ