หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 29 มีนาคม 2562 6 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
2 การจัดทำระบบคลังสินค้า 30 29 มีนาคม 2562 5 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
3 การทำตุ๊กตาผ้าเช็ดมือ 18 11 เมษายน 2562 13 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
4 เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการขาย 18 16 เมษายน 2562 18 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
5 การสร้างจิตสมาธิในการทำงาน 18 17 เมษายน 2562 19 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
6 การเพิ่มสมรรถนะให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 18 17 เมษายน 2562 19 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
7 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดในรถยนต์และ GPS Tracking 18 21 เมษายน 2562 23 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
8 การขับรถยกด้วยความปลอดภัย 18 9 พฤษภาคม 2562 11 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
9 เทคนิคการสอนงานและการเป็นหัวหน้างาน 18 15 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
10 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดในรถยนต์และ GPS Tracking 18 15 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
11 การเพิ่มสมรรถนะให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 18 20 พฤษภาคม 2562 22 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
12 สมรรถนะการปฏิบัติงานของผู้จัดการ 18 20 พฤษภาคม 2562 22 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
13 การประกอบอาหารว่าง 18 22 พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
14 เทคนิคการสอนงานและการเป็นหัวหน้างาน 18 16 มิถุนายน 2562 18 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
15 เทคนิคการบริการหลังการขายเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18 18 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
16 การทำตุ๊กตาผ้าเช็ดมือ 18 9 กรกฎาคม 2562 11 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
17 การขับรถยกด้วยความปลอดภัย 18 16 กรกฎาคม 2562 18 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
18 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 18 16 กรกฎาคม 2562 18 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
19 การลดความสูญเสียในการทำงาน 18 17 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
20 การบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน 18 22 กรกฎาคม 2562 24 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
21 การเพิ่มสมรรถนะให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 18 24 กรกฎาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
22 การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม 18 29 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
23 การพัฒนาทักษะงานบริการเพื่อเพิ่มผลผลิตในระบบโลจิสติกส์ 18 5 สิงหาคม 2562 7 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
24 การสร้างจิตสมาธิในการทำงาน 18 6 สิงหาคม 2562 8 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 25 รายการ