หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 แผนกแม่บ้าน(Housekeeping)ตำแหน่งพนักงานดูแลห้องพัก 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
2 การบำรุงรักษา และการขับรถยก (Forklift) อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
3 การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 30 9 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
4 การจัดทำระบบคลังสินค้า 30 11 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
5 ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 4.0 30 16 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
6 การสร้างงานสร้างอาชีพด้วยระบบ E- Commerce 30 18 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
7 การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 30 19 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
8 การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 30 23 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
9 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 280 15 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
10 ช่างแต่งผมบุรุษ(ระดับต้น) 160 15 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
11 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 20 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
12 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ระดับ1 30 20 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
13 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ระดับ1 30 3 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
14 การพัฒนาทีมงานเพื่อความเป็นเลิศในองค์กร 30 7 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
15 การเชื่อมไฟฟ้าสำหรับงานโครงสร้าง 30 10 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
16 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมระดับ1 30 24 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
17 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ระดับ1 30 24 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
18 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 1 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
19 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 2 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
20 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 280 2 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
21 ช่างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์(ระบบหัวฉีด) 30 5 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
22 เทคนิคการจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรมMicrosoftExcel 30 9 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
23 การใช้งานโปรแกรมMSEXCELในการบริหารสินค้าคงคลัง 30 16 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
รายการที่ 1 - 23 จากทั้งหมด 23 รายการ