ข่าว หน้าแรก > คลังความรู้


คลังความรู้
 
ระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวนดาวน์โหลด
ระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2558
1378
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
กรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ จำนวนดาวน์โหลด
กรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
1230
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
การขอรับรองสิทธิประโยชน์ จำนวนดาวน์โหลด
การขอรับรองสิทธิประโยชน์ของผู้ดำเนินการภายใต้พระราชบัญยัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
106
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
คู่มือบริการประชาชน จำนวนดาวน์โหลด
คู่มือบริการประชาชน
123
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
เกร็ดความรู้ จำนวนดาวน์โหลด
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับไข่
305
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ