ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ทดสอบข่าวจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม210260
ว้นที่ข่าว : 21/02/2560
ประกาศผลการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสำนักงานทั่วไป และดูแลสนามหญ้าสวนหย่อมและต้นไม้ ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
ว้นที่ข่าว : 28/09/2559
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสำนักงานทั่วไป และดูแลสนามหญ้า สวนหย่อมและต้นไม้ ประจำปี งบประมาณ 2560
ว้นที่ข่าว : 13/09/2559
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์,จ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลสนามหญ้าสวนหย่อมและต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2559
ว้นที่ข่าว : 28/09/2558
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์,จ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลสนามหญ้าสวนหย่อมและต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2559
ว้นที่ข่าว : 09/09/2558
ประกาศผลสอบราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม
ว้นที่ข่าว : 24/06/2558
ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุฝึกอบรมฯ ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
ว้นที่ข่าว : 10/06/2558
ประกาศ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม
ว้นที่ข่าว : 10/06/2558
สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1)
ว้นที่ข่าว : 07/04/2558
รายการที่ 1 - 9 จากทั้งหมด 9 รายการ