ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์,จ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลสนามหญ้าสวนหย่อมและต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2559
ว้นที่ข่าว : 28/09/2558
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์,จ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลสนามหญ้าสวนหย่อมและต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2559
ว้นที่ข่าว : 09/09/2558
ประกาศผลสอบราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม
ว้นที่ข่าว : 24/06/2558
ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุฝึกอบรมฯ ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
ว้นที่ข่าว : 10/06/2558
ประกาศ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม
ว้นที่ข่าว : 10/06/2558
สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1)
ว้นที่ข่าว : 07/04/2558
รายการที่ 1 - 6 จากทั้งหมด 6 รายการ