ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ พัฒนาทักษะแรงงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านดอนฝาง
ว้นที่ข่าว : 17/06/2562
หนึ่งตำบล หนึ่งช่างไฟฟ้า พัฒนาทักษะช่างไฟฟ้าให้ได้มาตรฐาน ทำงานได้อย่างปลอดภัย
ว้นที่ข่าว : 14/06/2562
ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือในสถานประกอบกิจการ
ว้นที่ข่าว : 29/05/2562
ฝึกการย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติให้กับผู้สูงอายุ
ว้นที่ข่าว : 03/04/2562
ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
ว้นที่ข่าว : 03/04/2562
สนพ.มหาสารคาม ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเค้กมะพร้าวอ่อนบ้านโนนงาม
ว้นที่ข่าว : 07/03/2562
ฝึกอบรมในสถานประกอบกิจการ ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0
ว้นที่ข่าว : 07/03/2562
สนพ.มหาสารคาม ฝึกสาขาการย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ ให้กลุ่มผู้สูงอายุ
ว้นที่ข่าว : 28/02/2562
ฝึกการทอผ้าไหมมัดหมี่ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ว้นที่ข่าว : 21/02/2562
มอบวุฒิบัตรบุคลากรตำรวจ สาขาช่างตัดแต่งผมบุรุษ
ว้นที่ข่าว : 14/02/2562
ฝึกอาชีพเสริมให้ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
ว้นที่ข่าว : 08/01/2562
สนพ.มหาสารคาม ฝึกทำยาหม่อง ลูกประคบให้ผู้สูงอายุ
ว้นที่ข่าว : 26/12/2561
ฝึกอบรมใ้ห้กลุ่มแรงงานนอกระบบสาขาการทำศิลปประดิษฐ์
ว้นที่ข่าว : 26/12/2561
ฝึกอาชีพเสริม การยอ้มเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติให้กลุ่มผู้สูงอายุ
ว้นที่ข่าว : 29/11/2561
ฝึกอาชีพเสริมให้ผู้ต้องขังชายที่กำลังจะพ้นโทษ
ว้นที่ข่าว : 27/11/2561
ฝึกอาชีพเสริมให้แรงงานนอกระบบ
ว้นที่ข่าว : 26/11/2561
สอบคัดเลือกเข้าฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2562
ว้นที่ข่าว : 06/11/2561
ฝึกอบรมตามโครงการพระราชดำริ สาขาทอผ้าไหมมัดหมี่
ว้นที่ข่าว : 24/01/2561
ฝึกอบรมช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคารให้แก่ผู้สนใจ
ว้นที่ข่าว : 24/01/2561
สนพ.มหาสารคาม ฝึกอบรมการทอผ้าไหมมัดหมี่ ตามโครงการพระราชดำริ
ว้นที่ข่าว : 21/12/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 65 รายการ