ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
ฝึกอาชีพเสริมตามบันทึกข้อตกลง สาขาเทคนิคงานปูกระเบื้อง
ว้นที่ข่าว : 07/10/2563
ฝึกอบรม สาขาการประกอบธุรกิจกาแฟให้ผู้ได้รับผลกระทบจาก covid-19
ว้นที่ข่าว : 26/08/2563
ส่งเสริมการอาชีพเสริม การย้อมสีธรรมชาติให้ผู้สูงอายุ เพื่อสร้างรายได้
ว้นที่ข่าว : 02/07/2563
ฝึกอบรมผู้มีรายได้น้อย สาขาทอผ้าไหม/ฝ้าย
ว้นที่ข่าว : 02/07/2563
ฝึกอาชีพเสริม สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ผู้มีรายได้น้อย
ว้นที่ข่าว : 02/07/2563
มหาสารคาม ยกระดับทักษะผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นเพิ่มความปลอดภัย
ว้นที่ข่าว : 19/06/2563
ฝึกอบรมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ว้นที่ข่าว : 18/06/2563
ฝึกอบรมทักษะให่แก่ผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษ
ว้นที่ข่าว : 27/02/2563
ฝึกอบรมแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สาขาการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น
ว้นที่ข่าว : 27/02/2563
ฝึกทักษะการเชื่อมไฟฟ้าสำหรับงานโครงสร้างให้สมาชิกกลุ่มอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
ว้นที่ข่าว : 13/12/2562
พัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบ ฝึกสาขาการย้อมเส้นฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ
ว้นที่ข่าว : 06/12/2562
ฝึกอบรมพัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบ ช่างตัดแต่งผมบุรุษ
ว้นที่ข่าว : 06/12/2562
ส่งเสริมการมีอาชีพเสริมผู้สูงอายุ มีรายได้ช่วยเหลือครอบครัว
ว้นที่ข่าว : 06/12/2562
พัฒนาทักษะแรงงานในสถานประกอบการ สาขาควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดเหนือศีรษะ
ว้นที่ข่าว : 15/11/2562
ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ พัฒนาแรงงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมเค้กมะพร้าวอ่อนบ้านโนนงาม
ว้นที่ข่าว : 02/07/2562
ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ พัฒนาทักษะแรงงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านดอนฝาง
ว้นที่ข่าว : 17/06/2562
หนึ่งตำบล หนึ่งช่างไฟฟ้า พัฒนาทักษะช่างไฟฟ้าให้ได้มาตรฐาน ทำงานได้อย่างปลอดภัย
ว้นที่ข่าว : 14/06/2562
ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือในสถานประกอบกิจการ
ว้นที่ข่าว : 29/05/2562
ฝึกการย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติให้กับผู้สูงอายุ
ว้นที่ข่าว : 03/04/2562
ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
ว้นที่ข่าว : 03/04/2562
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 52 รายการ