ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 15/10/2563
ประกวดราคาจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ว้นที่ข่าว : 07/10/2563
ประกวดราคาจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ว้นที่ข่าว : 07/10/2563
สนพ.มหาสารคามประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัด
ว้นที่ข่าว : 21/07/2563
สัมมนาขับเคลื่อนเครือข่ายผลิตภาพแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 26/06/2563
ที่ปรึกษานำทีมนักผลิตภาพแรงงานขับเคลื่อนที่ครั้งที่ 5
ว้นที่ข่าว : 18/06/2563
สนพ.มหาสารคามกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาฝีมือและทดสอบ
ว้นที่ข่าว : 18/06/2563
รายชื่อผู้ผ่านการประมเินความรู้ความสามารถ เมื่อวันที่ 28 พ.ค.63
ว้นที่ข่าว : 29/05/2563
ประชาสัมพันธ์เข้ารับการประเมินเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
ว้นที่ข่าว : 25/05/2563
มอบเงินช่วยเหลืออุดหนุนให้สถานประกอบการ
ว้นที่ข่าว : 28/04/2563
สนพ.มหาสารคาม เร่งผลิตหน้ากากมอบสภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
ว้นที่ข่าว : 27/04/2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้าง
ว้นที่ข่าว : 07/04/2563
รับสมัครฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2 /2563
ว้นที่ข่าว : 30/03/2563
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนจังหวัดมหาสารคาม
ว้นที่ข่าว : 13/02/2563
ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและตรวจติดตามการมีงานทำ
ว้นที่ข่าว : 13/11/2562
สนพ.มหาสารคาม ขับเคลื่อนเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ
ว้นที่ข่าว : 01/11/2562
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ กพร.ปจ.ครั้งที่ 2/2562
ว้นที่ข่าว : 22/08/2562
สนพ.มหาสารคามจัด "โครงการ 101 อาชีพ" เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ว้นที่ข่าว : 09/08/2562
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเจ้าหน้าที่
ว้นที่ข่าว : 12/07/2562
ประกาศ เรื่อง จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
ว้นที่ข่าว : 08/07/2562
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 97 รายการ