หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > โครงการปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี
 
หัวข้อเรื่อง โครงการปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี
รายละเอียด
วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
9 มิถุนายน 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
9 มิถุนายน 2559