หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > โครงการฝึกอบรมความสามารถด้านภาษาฯ สาขาการบริการที่ประทับใจ
 
หัวข้อเรื่อง โครงการฝึกอบรมความสามารถด้านภาษาฯ สาขาการบริการที่ประทับใจ
รายละเอียด

ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการบริการที่ประทับใจ

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
8 มิถุนายน 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
21 มิถุนายน 2559