หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกอบรม สาขาการประกอบธุรกิจกาแฟให้ผู้ได้รับผลกระทบจาก covid-19

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...

       24 ส.ค. 63 นายจิรวัตร  สื่อประสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม  เป็นประธานเปิดฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ จำนวน 18 ชั่วโมง ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( covid-19) และประชาชนผู้สนใจทั่วไป จำนวน 25 คน ฝึกระหว่างวันที่ 24 – 26  สิงหาคม  2563 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม  ในการฝึกอบรมครั้งนี้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ สอนโดยวิทยากรที่มีความรู้ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านธุรกิจกาแฟ 


ว้นที่ข่าว : 26/08/2563
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด