หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดสอบช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...

       สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ให้กับผู้ประกอบอาชีพด้านช่างปรับอากาศ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม  มีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน 18 คน  ทดสอบระหว่างวันที่ 18 -20  กรกฎาคม  2563 ณ อาคารช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม และเชิญชวนผู้ที่ผานการทดสอบมาตรฐานสามารถสมัครเข้าร่วมในแอพรวมช่างของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นการให้บริการกับประชาชนผู้ทึ่ใช้บริการต่อไป

 


ว้นที่ข่าว : 21/07/2563