หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ส่งเสริมการอาชีพเสริม การย้อมสีธรรมชาติให้ผู้สูงอายุ เพื่อสร้างรายได้

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

         นายจิรวัตร  สื่อประสาร ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา การย้อมสีธรรมชาติ จำนวน 18 ชั่วโมง ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม  ระหว่างวันที่ 29  มิ.ย. – 1 ก.ค. 63  ณ กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านกุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จำนวน 20 คน  และกลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านไผ่ล้อม ต.โนนภิบาล อ.แกดำ จำนวน 20 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพเพิ่มทักษะให้กับผู้สูงอายุให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือ สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือครอบครัวได้

 


ว้นที่ข่าว : 02/07/2563