หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกอบรมผู้มีรายได้น้อย สาขาทอผ้าไหม/ฝ้าย

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

          นายจิรวัตร  สื่อประสาร ผู้อำนวยการสนพ.มหาสารคาม  เป็นประธานเปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563  ของจังหวัดมหาสารคาม  ในหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม  สาขาการทอผ้าไหม/ผ้าฝ้าย  จำนวน  30 ชั่วโมง  ให้กับผู้มีรายได้น้อย ที่มีความต้องการฝึกอาชีพ  ในพื้นที่อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม  รวม  20 คน ฝึกระหว่างวันที่  18 - 22  มิถุนายน  2563 ณ บ้านแวงยาง หมู่ 5 ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม  การฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดมหาสารคาม  หลังจบฝึกอบรมผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพส่วนตัว และพัฒนาทักษะให้ได้มากยิ่งขึ้น

 


ว้นที่ข่าว : 02/07/2563