หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดสอบวัดระดับฝีมือช่างบำรุงรักษารถยนต์

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...

 

     สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์  ให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานรองรับการแข่งขัน   จำนวน 18  คน ระหว่างวันที่ 27 – 28  มิถุนายน  2563 2 ณ อาคารฝึกงานช่างยนต์ โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในครั้งนี้สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ เตรียมความพร้อมในการทำงานและประกอบอาชีพส่วนตัวต่อไป

 


ว้นที่ข่าว : 02/07/2563