หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สัมมนาขับเคลื่อนเครือข่ายผลิตภาพแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...

         วันที่  25 มิถุนายน 2563  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม จัดสัมมนาเครือข่ายผู้ประกอบการ SME และเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบกิจการ SME กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิฐชุมชน  สหกรณ์ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน  หน่วยงานภาคการศึกษา และอาสาสมัครแรงงาน ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม  เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตหรือผลิตภาพ (Productivity) ให้มีมูลค่าที่สูงขึ้น ลดขั้นตอน ลดเวลา ลดการสูญเสียในวงจรการผลิตและบริการ และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ SME อีกแนวทางหนึ่ง ให้สามารถยืนหยัดบนโลกธุรกิจในยุคใหม่ได้ เนื่องจาก SME เป็น 1 ในฐานสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย ให้สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง  มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวน 65 คน วิทยากรบรรยาย จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีนางวิไลวรรณ  เทียงดาห์  แรงงานจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ ห้องประชุม 401 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

 


ว้นที่ข่าว : 26/06/2563