หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.มหาสารคามกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาฝีมือและทดสอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...

            18  มิ.ย. 63 นายจิรวัตร สื่อประสาร ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยอธิการบดี รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล  ร่วมลงนาม  วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนิสิต นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและแรงงานทั่วไป  ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน และผู้แทน  เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี   ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ว้นที่ข่าว : 18/06/2563