หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ที่ปรึกษานำทีมนักผลิตภาพแรงงานขับเคลื่อนที่ครั้งที่ 5

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...

      17 มิถุนายน 2563   สนพ. มหาสารคาม พร้อมด้วยทีมที่ปรึกษา (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) เข้าให้คำปรึกษาเชิงลึก ครั้งที่ 5 ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 เพื่อติดตามข้อมูลการการสั่งซื้อ อัตรากำลังคน และการจัดกลุ่มงานเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงานพร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมฯ แก่ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล อิสาณบริการ ตำบลเขวา อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม

 


ว้นที่ข่าว : 18/06/2563