หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดสอบมาตรฐานช่างบำรุงรักษารถยนต์ร ระดับ 1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...

สนพ.มหาสารคาม ทดสอบวัดระดับฝีมือช่างบำรุงรักษารถยนต์"

      สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์  ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายจากวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย  จำนวน 25 คน โดยทดสอบด้วยระบบ E-testing เมื่อวันที่ 25  ก.พ. 63  และทดสอบภาคปฏิบัติในวันที่  26  ก.พ. 63 ณ อาคารฝึกงานช่างยนต์ โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำงานและประกอบอาชีพส่วนตัว ต่อไป

 


ว้นที่ข่าว : 27/02/2563