หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายมนอาคาร ระดับ 1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...

      สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานมหาสารคาม ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1   ให้กับบุคคลทั่วไปและนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม  จำนวน 23 คน ระหว่างวันที่  24 -26  มกราคม   จะมีการทดสอบภาคความรู้ด้วยระบบ E-testing และทดสอบภาคปฏิบัติ  ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม

 


ว้นที่ข่าว : 13/02/2563