หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกอบรมในสถานประกอบกิจการ ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

       6 มีนาคม  2562  นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม มอบหมายให้คณะทำงาน โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดำเนินการเปิดฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน  สาขา การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยการจัดการแบบลีน จำนวน 12 ชั่วโมง  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่  6 – 7  มีนาคม 2562 ให้แก่พนักงาน บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จำกัด สาขามหาสารคาม จำนวน 50 คน และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 – 8  มีนาคม  2562 จำนวน 50 คน ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


ว้นที่ข่าว : 07/03/2562