หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
จังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

จังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

               ที่ หอประชุมศูนย์ราชการ จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์  นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำข้าราชการ และพสกนิกรชาวจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร พระบิดา   แห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี 2562 เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปในจังหวัดมหาสารคามได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านช่างอันเป็นที่ประจักษ์ ตั้งแต่ทรงประดิษฐ์ของเล่น  เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ จนถึงเรือใบ ที่ทรงใช้แข่งขันในกีฬาแหลมทอง กังหันน้ำชัยพัฒนาตลอดจนทรงตั้งโรงเรียนพระดาบส เพื่อสอนวิชาช่างให้แก่เยาวชน  

                จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 กำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และได้ถวาย   พระราชสมัญญานาม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรว่า พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่ทรงพระปรีชาสามารถทางการช่างและเป็นแบบอย่างและแรงใจต่อแรงงานไทย วันที่ 2 มีนาคมของทุกปี จึงเป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  โดยได้น้อมนำ เป็นแรงดลใจให้ทุกภาคส่วน ได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาฝีมือแรงงาน  ให้มีมาตรฐานเพื่อพัฒนาคน พัฒนาชาติ และได้ดำเนินการจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติขึ้น

              สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ในฐานะผู้แทนจังหวัดมหาสารคาม รับผิดชอบในการจัดพิธี ในครั้งนี้   จึงได้จัดพิธี  วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2513 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือแห่งชาติครั้งที่ 1 ณ ลุมพินีสถาน และมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความเป็นช่างของคนไทยความตอนหนึ่งว่า    "ช่างทุกประเภท เป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของบ้านเมืองและของคนทุกคน เพราะตลอดชีวิตของเราเราต้องอาศัยและใช้บริการหรือสิ่งต่างๆ ที่มาจากฝีมือของช่างอยู่ทุกวี่ทุกวัน  ผู้เป็นช่างจึงสมควรได้รับความเอาใจใส่สนับสนุน   จากทุกๆฝ่าย ยิ่งในสมัยปัจจุบัน วิทยาการทุกอย่างเจริญก้าวหน้ายิ่งจำเป็นต้องส่งเสริมมากเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้ช่างที่มีความสามารถสูง ให้มีสิ่งใช้สอยที่มีคุณภาพดี และเพียงพอกับความต้องการ”

 

 


ว้นที่ข่าว : 04/03/2562