หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดสอบมาตรฐานตามโครงการฯ จังหวัดร่วมกับสถานศึกษา

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...
...
...
...

    24  กุมภาพันธ์  2562  นายสมศักดิ์  เพ็งธรรม  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม  มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน  ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 21 คน  และสาขาการบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 ให้กับนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม จำนวน 20 คน ตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 


ว้นที่ข่าว : 28/02/2562