หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.มหาสารคาม ฝึกสาขาการย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ ให้กลุ่มผู้สูงอายุ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

       นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการเปิดฝึกโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการ ประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 20 คน ฝึกระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2562 จำนวน 30 ชั่วโมง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายอุดม กึกก้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรม


ว้นที่ข่าว : 28/02/2562