หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.มหาสารคาม เข้าให้คำปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...

      4 กุมภาพันธ์ 2562  นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะทำงานศปพ.จังหวัดมหาสารคามและดร. โรจนี หอมชาลี  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านฯ เข้าให้คำปรึกษาและร่วมพิจารณาขั้นตอนกระบวนการผลิตและอุปกรณ์การผลิต เพื่อกำหนดปัญหาข้อจำกัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนการพัฒนาบุคลากร แผนการปรับปรุงกระบวนการทำงานแผนการพัฒนางานให้แก่สมาชิก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมเค้กมะพร้าวอ่อนบ้านโนนงาม ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง
จังหวัดมหาสารคาม

 


ว้นที่ข่าว : 21/02/2562