หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกการทอผ้าไหมมัดหมี่ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

     21 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการเปิดฝึกโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ  รายการฝึกแรงงานตามโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทอผ้าไหมมัดหมี่ จำนวน 30 ชั่วโมง  ให้แก่สมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโคกก่อง จำนวน 20 คน  ดำเนินการระหว่างวันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2562   ณ บ้านโนนแร่  ตำบลปอพาน  อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

 


ว้นที่ข่าว : 21/02/2562