หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.มหาสารคามทดสอบมารตฐาน สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...

      2 กุมภาพันธ์ 2562  นายสมศักดิ์  เพ็งธรรม  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน  โดยบูรณาการร่วมกับวิทยาลัยสารพัดมหาสารคาม  นำนักศึกษาเข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์  จำนวน 18 คน  ดำเนินการทดสอบภาคความสามารถด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-testing) และทดสอบภาคความสามารถ ระหว่างวันที่ 2-3  กุมภาพันธ์  2562 ณ  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม

 


ว้นที่ข่าว : 04/02/2562