หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
พบเครือข่ายประสานและประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...

"สานสร้างเครือข่ายภาคการศึกษา บูรณาการ ความร่วมมือพัฒนาทักษะแรงงานป้อนตลาดแรงงาน"
    วันที่
11 มกราคม 2562 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม นำทีมเจ้าหน้าที่เข้าพบคณะผู้บริหารสถานศึกษา (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม) เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจการพัฒนาฝีมือแรงงาน  และร่วมหารือแนวทางการพัฒนาทักษะแรงงานในพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เน้นให้มีการบูรณาการด้านงบประมาณและบุคลากร โดยมี ดร.ละเอียด  ศิลาน้อย คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมคณะ และนายสุคนธ์  นาเมืองรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม และคณะให้การต้อนรับ

 


ว้นที่ข่าว : 14/01/2562