หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกอบรมใ้ห้กลุ่มแรงงานนอกระบบสาขาการทำศิลปประดิษฐ์

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...
...
...

       วันที่ 20  ธันวาคม  2561  นายสมศักดิ์  เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม  สาขาการทำศิลปประดิษฐ์ จำนวน 18 ชั่วโมง  ดำเนินการระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2561 ณ ดอนหลวงปู่จ้อย ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม  โดยมีแรงงานนอกระบบเข้าฝึกอบรมจำนวน 25 คน

 


ว้นที่ข่าว : 26/12/2561