หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดสอบสาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ให้นักศึกษาปีสุดท้าย

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...
...
...
...

         วันที่ 1 - 2  ธันวาคม  2561  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ดำเนินการทดสอบมาตฐานฝีมือแรงงาน สาขา การบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 ให้แก่นักศึกษาประดับปวส.ปีสุดท้าย จากวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม จำนวน 19 คน ณ อาคารฝึกงานช่างยนต์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม


ว้นที่ข่าว : 04/12/2561