หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดสอบมาตรฐานสาขาช่างฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...
...
...

       16 พ.ย. 61 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 ให้แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม จำนวน 20 คน  โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบฯ จะนำไปใช้ในการสมัครเข้ารับการประเมินรับรองความรู้ความสามารถต่อไป


ว้นที่ข่าว : 19/11/2561