หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ 18 26 มีนาคม 2562 30 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
2 การย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ 30 31 มีนาคม 2562 4 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
3 ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 18 17 เมษายน 2562 19 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
4 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตร 30 20 พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
รายการที่ 1 - 4 จากทั้งหมด 4 รายการ