หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การปูพื้น-บุผนัง 30 26 สิงหาคม 2562 30 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
2 สาขาการสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 28 สิงหาคม 2562 31 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ