หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การเชื่อมไฟฟ้า 30 24 กุมภาพันธ์ 2563 2 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
2 การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องตัน 30 25 กุมภาพันธ์ 2563 29 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ