หน้าแรก > กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
 
ประวัติการทดสอบ
ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 5 21 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 6 13 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
3 ช่างเชื่อมทิก 1 1 20 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
4 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 27 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
รายการที่ 1 - 4 จากทั้งหมด 4 รายการ