หน้าแรก > กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
 
ประวัติการทดสอบ
ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
1 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 25 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 5 21 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
3 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 6 13 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
4 ช่างเชื่อมทิก 1 1 20 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
5 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 27 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
6 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 3 28 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
7 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 7 17 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
8 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 8 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
รายการที่ 1 - 8 จากทั้งหมด 8 รายการ