ข่าว หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 

หัวข้อข่าว
เปิดรับสมัครออนไลน์สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 17/04/2563
สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 24/03/2563
สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (ผู้ต้องขัง)
ว้นที่ข่าว : 24/07/2562
ทดสอบสาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 09/11/2561
ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1
ว้นที่ข่าว : 20/03/2561
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 06/01/2561
สนพ.แม่ฮ่องสอน จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 26/05/2560
สนพ.แม่ฮ่องสอน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 29/04/2560
สนพ.แม่ฮ่องสอนทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระบบ E - Testing สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 21/03/2560
สนพ.แม่ฮ่องสอนร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียงทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 14/03/2560
สนพ.แม่ฮ่องสอนประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ)
ว้นที่ข่าว : 03/03/2560
สนพ.แม่ฮ่องสอนฝึกอบรมยกระดับและทดสอบมาตรฐานนอกสถานที่ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 15/02/2560
สนพ.แม่ฮ่องสอนประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 6/2560
ว้นที่ข่าว : 23/01/2560
สนพ.แม่ฮ่องสอนประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 5/2560
ว้นที่ข่าว : 22/01/2560
สนพ.แม่ฮ่องสอนอบรมยกระดับฯและทดสอบมาตรฐานฯ ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 17/01/2560
สนพ.แม่ฮ่องสอนทดสอบฝีมือสาขาช่างก่ออิฐระดับ 1 ให้แก่ผู้ต้องขังที่จะได้รับการอภัยโทษ (รุ่นที่ 2)
ว้นที่ข่าว : 29/12/2559
สนพ.แม่ฮ่องสอนทดสอบฝีมือสาขาช่างก่ออิฐระดับ 1 ให้แก่ผู้ต้องขังที่จะได้รับการอภัยโทษ
ว้นที่ข่าว : 20/12/2559
ศพจ.แม่ฮ่องสอนมอบป้ายศูนย์ทดสอบและประชุมแนวทางบูรณาการฯ
ว้นที่ข่าว : 14/12/2559
ศพจ.แม่ฮ่องสอนประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 4/2560
ว้นที่ข่าว : 08/12/2559
ศพจ.แม่ฮ่องสอนทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (ครั้งที่ 8/2560)
ว้นที่ข่าว : 27/11/2559
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 64 รายการ