หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1
 
หัวข้อเรื่อง สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1
รายละเอียด
        สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเชื่อมไฟฟ้า เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 
 
คุณสมบัติ
  1. ผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัครเข้ารับการทดสอบ  และ
  2. มีประสบการณ์การทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาช่างเชื่อม  ไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ
  3. ผ่านการฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพในสาขาช่างเชื่อม ไม่น้อยกว่า  90  ชั่วโมง และมีประสบการณ์จากการฝึก หรือปฏิบัติงานในกิจการ  ในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า  200  ชั่วโมง หรือ
  4. เป็นผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนี้
 
* ทดสอบระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2563 (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)
ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เลขที่ 69 หมู่ 4 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0 5368 6051-8 และ 08 1910 2199 (อ.สุวัต สุวรรโณ) 
* สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 8 พฤษภาคม 2563
 
* รับจำนวน 20 คนเท่านั้น 
วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
12 พฤษภาคม 2563
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
13 พฤษภาคม 2563