หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก  ระดับ 1 ภาคความรู้ด้วยระบบ e-Testing System ให้แก่ช่างผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการและผู้ประกอบอาชีพอิสระ เมื่อวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2563 โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน 23 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน


ว้นที่ข่าว : 24/03/2563