หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอนเร่งรัดดำเนินการ โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (แรงงานนอกระบบ)สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ สิบเอกบริสุทธิ์ แนวประยงค์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าในพื้นที่อำเภอปายเพื่อโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (แรงงานนอกระบบ)สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า  ระหว่างวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านแพมบก ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ในการฝึกอบรมครั้งนี้มีแรงงานนอกระบบ ที่สนใจในการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 20 คน โครงการนี้ เป็นโครงการที่สามารถนำไปต่อยอดขยายผล และนำไปเป็นอาชีพเสริมภายในชุมชนและครอบครัวของผู้เข้ารับการอบรม และยังสามารถต่อยอดเป็นสินค้าแนะนำของหมู่บ้านได้อีกด้วย


ว้นที่ข่าว : 21/02/2563