หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ - ครุภัณฑ์ จำนวน 135 รายการ ด้วยวิธีขายทอดตลาดแบบประมูลด้วยวาจา (ปากเปล่า)
...

             ด้วย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 135 รายการ ด้วยวิธีขายทอดตลาดแบบประมูลด้วยวาจา (ปากเปล่า) 
            ผู้สนใจ สามารถติดต่อเข้าร่วมการประมูล ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นการขายทอดตลาด  ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-53686-051 ในวัน และเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.dsd.go.th/maehongson


ว้นที่ข่าว : 18/02/2563