หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (ผู้ต้องขัง)

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายธวัชชัย ไชยรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน  มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร  ระดับ 1 ให้แก่ผู้ต้องขังชาย  เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 20 คน  ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562                                    ผู้เข้ารับการทดสอบจะได้รับใบรบรองการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ทั้งนี้ ผู้ต้องขังที่ได้หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ เมื่อพ้นโทษ สามารถเข้าปฏิบัติงานเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารได้และเป็นการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ สามารถประกอบอาชีพได้ทันที


ว้นที่ข่าว : 24/07/2562